ATEX certificering – IECEx en ATEX normen

Er bestaan rondom explosieveiligheid een aantal certificeringen die door verschillende instanties worden gebruikt. In Nederland wordt vooral het Europese ATEX gebruikt en wordt daardoor ook vaak als werknaam gebruikt als men het over explosieveiligheid heeft.

IECEx

Mondiaal zijn de normen door de International Electrotechnic Commission (IEC) opgesteld. De normen rond explosieveiligheid zijn de IECEx normen en gaan over de certificering van producten en persoonlijke competenties.

Hieronder staan de belangrijkste IECEx normen:

IECEx 02

Deze norm behandelt de certificering van apparatuur binnen gevaarlijke omgevingen met een kans op een explosie. De norm is vergelijkbaar met de Europese richtlijn ATEX 114.

IECEx 05

Onder de IECEx 05 valt de persoonscertificering van medewerkers die veilig moeten kunnen werken in explosiefgevaarlijke omgevingen. Binnen de Europese richtlijnen is het onderdeel van persoonscertificering opgenomen in de richtlijn ATEX 153.

ATEX

Binnen de Europese Unie worden de ATEX normen gehanteerd. Deze zijn afgeleid van de Europese richtlijnen ATEX 114 en ATEX 153.

ATEX 114

De ATEX 114 richtlijn beschrijft de wettelijke verplichtingen waaraan apparatuur die binnen explosiefgevaarlijke omgevingen wordt gebruikt, moet voldoen.

ATEX 153

De ATEX 153 richtlijn beschrijft de veiligheidsmaatregelen die een werkgever moet nemen zodat werknemers veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren in ATEX-gebieden. Een onderdeel daarvan is het opleiden van de medewerkers op het gebied van ATEX.

ATEX cursus

De richtlijnen en normen zijn  vertaald in verschillende profielen (ATEX) en modules (IECEx 05), die aangeboden kunnen worden als opleiding met de mogelijkheid tot het afnemen van een examen. Welke ATEX cursus iemand nodig heeft, is afhankelijk van de kennisbehoefte en de functie van de medewerker.