ATEX module IECEX 001 los examen

In samenwerking met examenbureau PBNA biedt ATEXCertificaat ook losse examens aan conform de IECEx 05. Met IECEx 05 personencertificering hebben bedrijven die te maken hebben met ontploffingsgevaar een instrument in handen waarmee ze aan kunnen tonen dat personeel op dit gebied kennis en vaardigheden heeft van een internationaal geaccepteerd niveau en gecertificeerd is op basis van internationale normen (IEC) voor explosieveiligheid.

Waarom het module IECEx 001 examen?

Omdat het internationaal geaccepteerde IECEx 05 certificatiesysteem de aan competenties gestelde eisen gedetailleerd vastlegt is het voor alle marktpartijen een groot voordeel om, ook voor ATEX, van dit systeem gebruik te maken. Ook omdat de onder ATEX bij voorkeur te gebruiken Europese en nationale normen direct zijn gebaseerd op de IEC normen.

Het IECEx-05 examen heeft dus betrekking op zowel de internationale normen als de Europese en nationale normen rondom explosieveiligheid.

Praktische informatie

Binnen IECEx 05 zijn ‘units of competency’ vastgesteld, waarin de eisen voor de competenties van het personeel zijn vastgelegd en volgens welke eisen ook getoetst wordt. In alle gevallen wordt een bepaalde algemene kennis over de explosieve omgeving en de explosieveiligheidstechnieken gevraagd en getoetst.

De module 001 bevat enkel een theoriedeel. Het examen wordt schriftelijk afgenomen en bevat open vragen. De kandidaat heeft totaal 2,5 uur tijd voor het maken van het examen. De uitslag van het examen is na ca. 2 weken bekend. Indien het examen met een voldoende wordt afgesloten ontvangt de kandidaat een attestation met een geldigheid van 3 jaar.

Voor een IECEx 05 certificaat is meer nodig dan een attestation. Nadat de kandidaat is geslaagd voor het examen, moet deze een ’file of evidence’ kunnen overleggen aan Dekra Certification. Dit is een document waarin de werkervaring in relatie tot het functieprofiel vastligt. Als de kandidaat voldoet, wordt door DEKRA een zogenaamd Personnel Competency Assessment Report (PCAR) opgesteld, waarvan op de IECEx website een samenvatting wordt gepubliceerd.

Deze PCAR kan direct gebruikt worden om een persoonscertificaat aan te vragen. Ook dit certificaat wordt op de IECEx website gepubliceerd.

Aanvraagformulier ATEX module IECEx 001 los examen