ATEX 153

De ATEX 153 richtlijn (1999/92/EG) heeft de oude ATEX 137 richtlijn vervangen. Dit is een sociale richtlijn en beschrijft de minimale veiligheidseisen waar een werkomgeving aan moet voldoen zodat werknemers in de werkomgeving op een veilige en gezonde manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Deze richtlijn is opgenomen in de Nederlandse ARBO-wet.

Een van de veiligheidseisen uit de richtlijn is dat de werkgever een explosieveiligheidsdocument opstelt met daarin in ieder geval de volgende informatie:

  • de indeling van de de werkomgeving in ATEX zones;
  • de ontstekingsbronnen en de bijbehorende risico’s in de werkomgeving
  • beoordeling van de explosierisico’s;
  • en de preventieve maatregelen om een explosie te voorkomen.

Een van de maatregelen kan zijn om medewerkers op te leiden en te certificeren op hun persoonlijke competenties voor het werken in ATEX-zones. Voor de ATEX certificatie van personen bestaan verschillende normen, opleidingen en examens.