ATEX TRAINING ZONE CLASSIFICATIE CONFORM IECEx MODULE 002

Deze ATEX zoneringstraining is speciaal bedoeld voor opstellers en verantwoordelijken van het EVD, die werken in of bij een bedrijf waar explosiegevaarlijke zones moeten worden of zijn gedefinieerd. Om deze training optimaal te kunnen volgen, moeten deelnemers de ATEX Basistraining conform module IECEx 001 succesvol hebben afgerond.

In deze training wordt aan de hand van theorie en praktijkcases interactief gediscussieerd over de explosierisico’s op de (eigen) werkvloer en de te nemen maatregelen. Ook maken deelnemers kennis met de verschillende (onderdelen van) eenvoudige ATEX-114-apparatuur. Tijdens de training worden opdrachten verstrekt die de deelnemers individueel of als groep moeten uitvoeren.

De training wordt afgesloten met een toets of eventueel een officieel IECEx-examen. Bij goed gevolg ontvangt de kandidaat een certificaat van deelname (toets) of attest (officieel examen) met een geldigheidsduur van drie jaar.

 • 1 dag
 • Verzorgd door ATEX-deskundigen
 • Praktijkgerichte training
 • Attestation (attest) of certificaat van deelname
 • ATEX basiscursus conform IECEx module 001
Prijs op aanvraag

Deelnemers zijn na deze training op de hoogte van explosierisico’s in zijn algemeenheid en binnen het bedrijf zelf. Ook zijn ze zich na het volgen van de training bewust van hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het kader van de Nederlandse Arbowet en de Europese ATEX 153-richtlijn. Daarnaast kunnen deelnemers na de training ATEX-zones classificeren.

De training bestaat uit onder meer de volgende onderwerpen:

 • Arbowet;
 • Historie gevarenzone-indeling;
 • Risicoanalyse explosiegevaar;
 • Methode gevarenzone-indeling gas/damp/nevel
  • Waarschijnlijkheid van optreden (gevarenbron);
  • Ventilatie;
  • Omvang (gevarenzone-indeling);
 • Methode gevarenzone-indeling stof
  • Waarschijnlijkheid van optreden (gevarenbron);
  • Ventilatie;
  • Omvang (gevarenzone-indeling).
 • Documentatieverplichtingen;
 • De cursus duurt één dag en vindt plaats op uw locatie;
 • Prijs op aanvraag
 • Voorafgaand aan de cursus ontvangen cursisten het boek ATEX voor elektrotechnici. Dit dient meegenomen te worden op de cursusdata en kan na de cursus ook als naslagwerk worden gebruikt;
 • De cursus wordt gegeven door een professionele docent met praktijkervaring op het gebied van ATEX.

ATEXcertificaat.nl is een label van VCANederland, een kwaliteitsopleider voor veiligheidsopleidingen met ruim vijftien jaar ervaring. VCANederland is onderdeel van Kiwa NV, een onafhankelijke organisatie voor hooggekwalificeerde dienstverlening op het gebied van testen, inspecteren en certificeren (TIC). Voor zijn opleidingen werkt ATEXcertificaat.nl nauw samen met adviesbureau U&D Industrial Safety BV. Onze opleidingen worden verzorgd door professionele docenten met praktijkervaring. ATEXcertificaat.nl beschikt over het keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) voor kwaliteit en professionaliteit.

Aanvraagformulier ATEX incompany cursussen