ATEX TRAINING ONTWERPTRAINING CONFORM IECEx MODULES 009

Deze ATEX ontwerptraining is speciaal bedoeld voor engineers en technische medewerkers die de inzet van ATEX-apparatuur in installaties bepalen. Om de training optimaal te kunnen volgen en afronden, moeten deelnemers succesvol de ATEX Basistraining conform module IECEx 001 hebben gevolgd.

In deze training wordt aan de hand van theorie en praktijkcases interactief gediscussieerd over de explosierisico’s op de (eigen) werkvloer en de te nemen maatregelen. Ook maken deelnemers kennis met de verschillende (onderdelen van) eenvoudige ATEX-114-apparatuur. Tijdens de training worden opdrachten verstrekt die de deelnemers individueel of als groep moeten uitvoeren.

De training wordt afgesloten met een toets of eventueel een officieel IECEx-examen. Bij goed gevolg ontvangt de kandidaat een certificaat van deelname (toets) of attest (officieel examen) met een geldigheidsduur van drie jaar.

 • 1 dag
 • Verzorgd door ATEX-deskundigen
 • Praktijkgerichte training
 • Attestation (attest) of certificaat van deelname
 • ATEX basiscursus conform IECEx module 001
Prijs op aanvraag

Na het volgen van de training kunnen deelnemers in een ontwerp de eisen aan apparatuur benoemen, zodat de juiste middelen ingezet worden en er een risicoanalyse kan worden uitgevoerd. Deze risicoanalyse bestaat uit het erkennen en herkennen van explosiegevaren, zoneclassificaties en ontstekingsbronnen.

De training bestaat uit onder meer de volgende onderwerpen:

 • Inleiding ATEX (wet- en regelgeving);
 • Gevarenzone indeling gas- en stofexplosiegevaar;
 • Relatie zone – categorie materieel;
 • Inhoud van het Explosieveiligheidsdocument (EVD);
 • Elektrische beschermingswijzen en bijbehorende normen;
 • Niet-elektrische beschermingswijzen en bijbehorende normen;
 • Risicoanalyse ontstekingsbronnen ATEX-producten;
 • Explosiekentallen en coderingen interpreteren;
 • Klassikaal doorlopen van opdrachten;
 • Plaats van ATEX als maatregel in procesveiligheid in een BowTie (vlinderdas model).
 • De cursus duurt één dag en vindt plaats op uw locatie;
 • Prijs op aanvraag;
 • Voorafgaande aan de cursus ontvangen cursisten het boek ATEX voor elektrotechnici. Dit dient meegenomen te worden op de cursusdata en kan na de cursus als naslagwerk worden gebruikt;
 • De cursus wordt gegeven door een professionele docent met praktijkervaring op het gebied van ATEX.

ATEXcertificaat.nl is een label van VCANederland, een kwaliteitsopleider voor veiligheidsopleidingen met ruim vijftien jaar ervaring. VCANederland is onderdeel van Kiwa NV, een onafhankelijke organisatie voor hooggekwalificeerde TIC-dienstverlening. Voor zijn opleidingen werkt ATEXcertificaat.nl nauw samen met adviesbureau U&D Industrial Safety BV en Kiwa Exvision. Onze opleidingen worden verzorgd door professionele docenten met praktijkervaring. ATEXcertificaat.nl beschikt over het keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) voor kwaliteit en professionaliteit.

Aanvraagformulier ATEX incompany cursussen