ATEX Managementtraining

Deze training is speciaal bedoeld voor managers en (direct) leidinggevenden, die werken in of bij een bedrijf waar explosiegevaarlijke zones zijn gedefinieerd. Om deze training optimaal te kunnen volgen en afronden, moeten deelnemers succesvol de ATEX-awareness e-learning hebben gevolgd.

In deze training wordt interactief gediscussieerd over de explosierisico’s op de (eigen) werkvloer en de te nemen maatregelen. Tijdens de training kan direct een koppeling met de praktijk worden gemaakt. Zo wordt op een zo efficiënt mogelijke wijze het ATEX-pallet zo breed mogelijk behandeld. In de training wordt gewerkt met korte cases waarin onder meer de ATEX-wet- en -regelgeving verder wordt uitdiept, met het doel zich bewust te worden van de TBV’s die men (met name als leidinggevende) heeft.

Er wordt geen eindtoets afgenomen. Alle deelnemers ontvangen een bewijs van deelname met een geldigheidsduur van drie jaar.

 • 0,5 dag
 • Verzorgd door ATEX-deskundigen
 • Praktijkgerichte training
 • Bewijs van deelname
 • Basiskennis ATEX-vereist (e-learning ATEX Awareness)
Prijs op aanvraag

Na de training is de deelnemer op de hoogte van explosierisico’s in zijn algemeenheid en binnen het bedrijf zelf. De deelnemer is zich bewust van zijn taken, verantwoordelijkenheden en bevoegdheden in het kader van de Nederlandse Arbowet en de Europese ATEX-153-richtlijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verplichtingen van de werkgever en van de werknemer.

In de training komen onder meer aan bod:

 • Kennisinformatie rondom ATEX (inclusief de bijbehorende opdrachten);
 • Behandeling van wet- en regelgeving (Europees, nationaal en op de werkvloer);
 • Inhoud van het Explosieveiligheidsdocument (EVD) van deelnemers: overzicht van de (typen van) gezoneerde gebieden met gas/damp- en nevel-explosiegevaar. Documentenstructuur op het gebied van explosieveiligheid;
 • Veilig werken in gezoneerde gebieden (wat mag wel, wat mag niet en waarom is dat zo?);
 • Werkgevers- en werknemersverplichtingen (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden).
 • De cursus duurt een halve dag en vindt plaats op uw locatie
 • Prijs op aanvraag
 • De cursus wordt gegeven door een professionele docent met praktijkervaring op het gebied van ATEX.

ATEXcertificaat.nl is een label van VCANederland, een kwaliteitsopleider voor veiligheidsopleidingen met ruim vijftien jaar ervaring. VCANederland is onderdeel van Kiwa NV, een onafhankelijke organisatie voor hooggekwalificeerde TIC-dienstverlening. Voor zijn opleidingen werkt ATEXcertificaat.nl nauw samen met adviesbureau U&D Industrial Safety BV en Kiwa Exvision. Onze opleidingen worden verzorgd door professionele docenten met praktijkervaring. ATEXcertificaat.nl beschikt over het keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) voor kwaliteit en professionaliteit.

Aanvraagformulier ATEX incompany cursussen