ATEX BASISCURSUS CONFORM IECEx MODULE 001

In de ATEX Basiscursus module 001 wordt de Europese ATEX-wetgeving en – certificering behandeld en leren cursisten de basisprincipes van explosieveiligheid toe te passen in omgevingen met explosiegevaar. Deze cursus is opgesteld conform de eind- en toetstermen van de IECEx 05 module 001.

Deze training is speciaal bedoeld voor operators die met explosieveiligheid (ATEX) te maken krijgen en werken in of bij een bedrijf waar explosiegevaarlijke zones zijn gedefinieerd. Om deze cursus optimaal te kunnen volgen, moeten deelnemers de e-learning ATEX Awareness hebben gevolgd.

Het is mogelijk om op de tweede dag van de cursus het internationaal erkende IECEx 05 module 001-examen af te leggen. Dit examen zal door een onafhankelijk examenbureau op dezelfde locatie als de cursus worden afgenomen. Het examen duurt 2 uur en 30 minuten. Bij het slagen voor het examen ontvangt de cursist een attestation of afgekort een attest. Dit is het bewijs dat de cursist geslaagd is voor het theorie-examen en is 3 jaar geldig. De training kan ook afgesloten worden met een toets. Bij goed gevolg ontvangt de kandidaat een certificaat van deelname met een geldigheidsduur van drie jaar.

 • 2 dagen
 • Inclusief e-learning ATEX Awareness
 • Attestation (attest) of certificaat van deelname
 • Gebaseerd op IECEx 05 module 001
Prijs op aanvraag

Bij het slagen voor het examen ontvangt de cursist een attestation of afgekort een attest. Dit is het bewijs dat de cursist geslaagd is voor het theorie-examen en is 3 jaar geldig.

Na de cursus kunnen deelnemers veilig werken in ATEX-zones, hebben ze voldoende ATEX-kennis en zijn ze zich bewust van explosierisico’s. Ook herkennen ze gevaarlijke situaties, weten ze welke handelingen en middelen wel en niet zijn toegestaan in ATEX-zones en kunnen ze elkaar feedback geven.

Het is mogelijk om op de tweede dag van de cursus het internationaal erkende IECEx 05 module 001-examen af te leggen.

De training kan ook afgesloten worden met een toets. Bij goed gevolg ontvangt de kandidaat een certificaat van deelname met een geldigheidsduur van drie jaar.

De ATEX Basiscursus is gebaseerd op theorie met praktijkcases en opdrachten, afgestemd op scenario’s bij de deelnemers op de werkvloer. De training is opgebouwd rondom onder meer de volgende onderwerpen:

 • ATEX wet- en regelgeving;
 • Inhoud van het Explosieveiligheidsdocument (EVD) van deelnemers;
 • Relatie zoneclassificatie – categorie apparatuur;
 • Potentiële ontstekingsbronnen en voorbeelden beschermingswijzen ATEX-114 apparatuur;
 • Veilig werken in gezoneerde gebieden;
 • ATEX en werkvergunningen;
 • Ex-Ox-Tox-metingen in putten en besloten ruimtes.
 • De cursus is een 2 daagse klassikale cursus en vindt plaats in Apeldoorn;
 • Kosten: € 810,- per deelnemer (ook incompany mogelijk, informeer naar de mogelijkheden);
 • Voorafgaand aan de cursus ontvangen cursisten de e-learning ATEX Awareness ter voorbereiding op de cursus;
 • Tijdens de cursus ontvangen zij het cursusboek ATEX Gas- en stofontploffingsgevaar dat na de cursus ook als naslagwerk gebruikt kan worden;
 • De eerste cursusdag duurt van 8.30 tot 17.00, de tweede cursusdag duurt van 08.30 tot 12.00 uur;
 • Het IECEx 05 module 001 examen start om 13.30 en duurt uiterlijk tot 16.00;
 • De cursus wordt gegeven door een professioneel docent met praktijkervaring op het gebied van ATEX;
 • De cursus is gebaseerd op de eind- en toetstermen IECEx 05 module 001.

ATEXcertificaat.nl is een label van VCANederland, een kwaliteitsopleider voor veiligheidsopleidingen met ruim vijftien jaar ervaring. VCANederland is onderdeel van Kiwa NV, een onafhankelijke organisatie voor hooggekwalificeerde TIC-dienstverlening. Voor zijn opleidingen werkt ATEXcertificaat.nl nauw samen met adviesbureau U&D Industrial Safety BV en Kiwa Exvision. Onze opleidingen worden verzorgd door professionele docenten met praktijkervaring. ATEXcertificaat.nl beschikt over het keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) voor kwaliteit en professionaliteit.

Aanvraagformulier ATEX incompany cursussen