ATEX Nieuws

Win een ATEX voor Dummies boekje!

Heeft u te maken met explosiegevaar op de werkvloer? In het boekje ATEX voor Dummies (een gezamenlijke uitgave van ATEXcertificaat.nl en U&D Industrial Safety) wordt helder uitgelegd wat ATEX is, wat de gevaren zijn, hoe de risico’s geïnventariseerd moeten worden en hoe...

20 juni 2019